Tere tulemast Maastiku- geoinformaatika töörühma koduleheküljele!

Meie töörühm keskendub jätkusuutlikule maastikuplaneerimisele ja loodusressursside majandamisele, kasutades selleks ruumianalüüsi, masinõpet ja modelleerimist.

Oleme interdistsiplinaarne töörühm, kelle eesmärgiks on pakkuda uudseid ruumiandmete analüüsi- ja modelleerimismeetodeid, et paremini mõista maastikuprotsesse ja nende omavahelisi seoseid. Meid huvitavad keskkonnaprotsesside ruumilised seosed nii kohalikul kui globaalsel tasandil.

Avaleht
 logo

Ruumianalüüs ja ruumiline masinõpe

Ruumianalüüs, maastikuanalüüs ja masinõppel põhinev keskkonnaparameetrite (nt. orgaaniline süsinik) modelleerimine.

 logo

Keskkonnakaugseire

Kaugseire (Landsat, Sentinel) andmete töötlemine ja analüüs, kaugseirel põhinevad muutuste aegread, nt. taimkatte indeksi muutused.

 logo

Keskkonna modelleerimine

Mullaerosiooni, maakatte muutuste ning veekvaliteedi ja vooluhulkade modelleerimine.